• geowłóknina

  Materiały przeciwerozyjne (GMA)

  Materiały przeciw erozyjne to szeroka grupa mat, włóknin i siatek stosowanych do powierzchniowego zabezpieczenia skarp, rowów, zbiorników przed erozją. Dzięki swojej strukturze rozpraszają spływającą wodę, spowalniają jej bieg i przytrzymują grunt zabezpieczając przed wypłukaniem lub wywianiem.

  W śród materiałów przeciwerozyjnych wyznaczmy dwie zasadnicze grupy produktów:

  Materiały bio lub foto degradowalne, które zabezpieczają skarpy w newralgicznym okresie początkowym gdy roślinność nie jest jeszcze dobrze ukorzeniona a z czasem ulegają degradacji.

  Druga grupa do materiały polimerowe które po przerośnięciu korzeniami roślin tworzą swoisty kompozyt trwale zabezpieczający powierzchnie skarp.


  Funkcje

  filtracja

  Zabezpieczenie przed erozją powierzchniową

  Materiały przeciwerozyjne zgodnie ze swoją nazwa pełnia funkcje zabezpieczenia przed erozja powierzchniową powodowaną wodą spływająca po skarpach lub wiatrem.

 • Parametry

  Grubość.

  Parametr świadczy przestrzeni w jakiej jest utrzymywany grunt urodzajny. Im mata jest grubsza tym więcej materiału jest przytrzymywane i zabezpieczone przed wypłukaniem.


  Wytrzymałość na rozciąganie.

  Parametr istotny zwłaszcza gdy materiał stosowany jest do zabezpieczenia skarb wysokich lub stromych. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.


  Trwałość.

  Parametr rzadko określany jednak bardzo ważny, szczególnie dla materiałów degradowalnych. Określa czas w jakim materiał utrzymuje stoją formę (siatki lub maty) oraz czas w jakim ulega całkowitej degradacji.