• geowłóknina

  Materiały przeciwerozyjne (GMA)

  Materiły przeciw erozyjne to szerakoa grupa mat, włóknin i siatek stosowanych do powierzchniowego zabezpieczenia skarp, rowów, zbiorników przed erozją. Dzięki swojej strukturze rozpraszają spływającą wodę, spowalniają jej bieg i przytrzymują grunt zabezpieczając przed wypłukaniem lub wywianim.

  W śród materiałów przeciwerozyjnych wyznaczmy dwie zasadnicze grupy produktów:

  Materiały bio lub foto degradowalne, które zabezpieczają skarpy w newralgicznym okresie początkowym gdy roślinność nie jest jeszcze dobrze ukorzeniona i zczasem ulegają degradacji.

  Druga grupa do materiały polimerowe które po przerośnięciu korzeniami roślin tworzą swoisty kompozyt trwale zabezpieczający powierzchnie skarp.


  Funkcje

  filtracja

  Zabezpieczenie przed erozją powierzchniową

  Materiały przeciwerozyjne zgodnie ze swoją nazwa pełnia funkcje zabezpieczenie przed erozja powierzchniową powodowanę wodą spływająca po skarpach lub wiatrem.

 • Parametry

  Grubość.

  Parametr świadczy przestrzeni w jakiej jest utrzymaywany grunt urodzajny. Im mata jest grubsza tym więcej materiału jest przytrzymywane i zabezpieczone przed wypłukaniem.


  Wytrzymałość na rozciąganie.

  Parametr istotny zwłąszcze gdy materiał stosowany jesy do zabezpieczenia skarb wysokich lub stronych. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.


  Trwałość.

  Paramet rzadko określany jednak bardzo ważny, szczególnie dla materiałów degradowalnych. Określa czas w jakim materiał urzymóej stoją formę (siatki lub maty) orza czas w jakim ulega całkowitej degradacji.