image

Geowłóknina (GTX-N)

Geowłókniny to płaskie materiały tekstylne wykonane z nieregularnie ułożonych cienkich włókien poliperowy najczęściej polipropylenowych lub poliestrowych. Włókna połączone są mechanicznie metodą igłowania rzadziej przeszywania lub są ze sobą klejone termicznie. W niektórych przypadkach wykorzystywane sa obie metody.

Geowłókniny charakteryzuja się znaczną wodoprzepuszczalnością przy stosunkowo niewielkich wymiarach porów dzięki czemu idealne spełniaja funkcje filtracji. Są wytrzymałe i odporne chemicznie oraz elastyczne. Te cech predysponują je do stosownia jak warstwę separacyjną.

Grubsze odmiany cechuje równiez duża odporność na przebicie dzięki czemu moga być one stosowane jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubsze geowłókniny posiadaja też nieznaczną zdolność przepływy wody w płaszczyźnie. Dzięki temu mogą w pewnym stopnu pełnic funkcje drenażową stanowiąc sączki.

Data aktualizacji: 17-12-2014

Funkcje

image Filtracja

Geowłókniny, dzięki dużej wodoprzepuszczalności oraz optymalnym wymiarom porów idealnie spełniaja funkcje filtracyjną. Pozwalają na swobodny przepływ wody zatrzymując cząstki gruntu.


image Separacja

Dzięki swojej dużej wytrzymałości, odporności na przebicie oraz elastyczności, geowłókniny zaperniaja ciągłość warstwy rozdzielającaj nawet w bardzo trudnych warunkach gruntowych. Ciągłość tej warstwy jest podstawowym warunkim do speniania funkcji separacyjnej.


image Ochrona

Część geowłóknin (grubsze) charakteryzuje się duzymi odpornościami na przebicie. Dzięki temu bardzo dobrze pełnia funkcję ochronną.


image Drenaż

Grube geowłókniny nawet pod dużym obciążeniem posiadają w swojej strukturze wolną przestrzeń w której może transmitować płyny lub gazy. Zdolnośc ta wyrażana jest w wodoprzepuszczalności w płąszczyżnie wyrobu.


Parametry

Wytrzymałość na rozciąganie

Bardzo istotny parametr wpływajączy na zachowanie ciągłości geowłókniny w trakcie wbudowania i eksploatacji. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu

Parametr bardzo istotny zwłaszcza przy separacji i filtracji. Dzięki znacznym wydłużeniom geowłókniny mimo nawet znacznie mniejszych wytzrymałości niż np geotkaniny zachowują ciągłość (nie ulegają rozdarciu) nawet w sytuacji znacznych przemieszczeń gruntu. Wydłużenie podawane jest w procentach (%). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.

Wytrzymałość na przebicie statyczne CBR

Parametr istotny niemal w każdyn zastosowaniu. Wartość tego parametru determinuje odporność geowłókniny na uszkodzenia szczegulnie w trakcie wbudowania. Na jego podstawie dobiera się materiał który ma pełnić funkcje ochronną. Jego wartość podawana jest w nitonach (N) a badany jest zgodnie z normą EN ISO 12236.

Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadlym do powierzchni wyrobu

Parametr bardzo istotny w sytuacjach gdy geowłóknina stosowana jest w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Wodoprzepuszczalność powinna być tak dobrana by nie stanowiła bariery dla wód przepływających w gruntach. Parametr ten mieżony jest jako wielkość przepływu wody podawana w litrach na metr kwadratowy razy sekunda (l/m2*s) lub jako prędkośc przepływu wody podawana w milimetrach na sekundę (mm/s). Wartości te są na siebie przeliczalne w stosunku 1:1. Właściwośc ta badana jest zgodnie z normą EN ISO 11058.

Umowny wymiar porów (O90)

Parametr istotny szczegulnie przy filtracji i separacji. Jego wartość powinna być tak dobrana by włóknina była w stanie zatrzymać większe ziarna gruntu i jednocześnie przepuśćić najdrobniejsze, które mogły by doprowadzić do ich zatkania. Parametr wyrażony jest w mikrometrach (µm). Badany jest zgodnie z normą EN ISO 13433.

Wytrzymałość na przebicie dynamiczne.

Mimo, iż warunki w jakich badana jest ta włściwość w żeczywistości nie występuje jest to bardzo istotny choć jedynie wskaźnikowy parametr świadczący o jego odporności na uszkodzenia. Jego wartośc to średnica otworu jaki powstanie po żrzuceniu metalowego stożka na rozciągnietą w powietrzu włókninę, wyrażona w milimetrach (mm). Szczeguły badania określa norma EN ISO 13433.

Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu.

Parametr świadczący o zdolności transmisji wody lub gazów w płąszczyźnie wyrobu. Ze względu na osiągane nieznaczne wartości tego parametry jest to parametr mało istotny. Badany jest przy nacisku 20kPa (równowartość nacisku 1m gruntu) i gradięcie równym 1 (pionow). Podawany jest w litrach na metr razy sekunda (l/ms) lub (po skruceniu jednostek) w metrach kwadratowych na sekundę (m2/s). badany jest zgodnie z normą EN ISO 12958.

Dostawcy Geosyntetyków

Geowłókniny

Właściwe rozwiązanie we właściwym czasie
Jesteśmy niewielkim zespołem złożonym z osób od wielu lat związanych z problematyką stosowania geosyntetyków w inżynierii lądowej i wodnej. Misją firmy jest propagowanie, doradztwo i współuczestnictwo w projektowaniu rozwiązań z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych, oraz dystrybucja wyrobów czołowych producentów na terenie całego kraju.
Szczegóły
Aktualizacja: 21-11-2014
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!