Zastosowania geosyntetyków

Prawo przewiduje kilka grup zastosowań geosyntetyków w podziale na rodzaj konstrukcji.

Drogi i powierzchnie obciążone ruchem.

Norma PN-EN 13249:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Drogi kolejowe.

PN-EN 13250:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych.

Systemy drenażowe

PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

Zabezpieczenie antyerozyjne, ochrona skarp i brzegów.

PN-EN 13253:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów).

Konstrukcje hydrotechniczne. Kanały

PN-EN 13254:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór.
PN-EN 13255:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów.

Tunele

PN-EN 13256:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych.

Składowiska odpadów stałych. Zbiorniki odpadów ciekłych.

PN-EN 13257:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych.
PN-EN 13265:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych.

Geosyntetyki

Wykaz geosyntetyków wg rodaju.

Funkcje

Separacja.Wzmocnienie.Filtracja.Przeciwerozja.Ochrona.Drenaż.Geosyntetyki

Internetowy katalog zastosowań, produktów, dostawców i wykonawców.