Materiały do nawierzchni bitumicznych

Materiały do nawierzchni bitumicznych (GGR/GCO)

Materiały o różnej konstrukcji głównie geosiatek i kompozytów stosowane do polepszenia parametrów nawierzchi asfaltowych.

Data aktualizacji: 17-12-2014

Funkcje

wzmocnienie Wzmocnienie
Parametry

Wytrzymałość na rozciąganie

Najważniejszy parametr stanowiący o możliwości przejmowania obciążeń i zbrojenia konstrukcji. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu

Parametr bardzo istotny. Nawierzchnie bitumiczne charakteryzja się bardzo małą elastycznościa. Aby móc wzamcniać taki elemanty zbrojenie musi być jeszcze mniej elastyczne. Dlatego wydłuzenia materiałów do zbrojenia nawierzchni bitumicznych oscyluję w okolicach kilku procent. Wydłużenie badane jest zgodnie z normą EN ISO 10319.

Dostawcy Geosyntetyków

Geowłókniny

Właściwe rozwiązanie we właściwym czasie
Jesteśmy niewielkim zespołem złożonym z osób od wielu lat związanych z problematyką stosowania geosyntetyków w inżynierii lądowej i wodnej. Misją firmy jest propagowanie, doradztwo i współuczestnictwo w projektowaniu rozwiązań z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych, oraz dystrybucja wyrobów czołowych producentów na terenie całego kraju.
Szczegóły
Aktualizacja: 21-11-2014
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!