geosiatka

Geosiatka (GGR)

Geosiatki to płaskie geosyntetyki o otwartej tworzącej oczka powierzchni. Wykonywane są różnymi metodami (tkanie, zgrzewanie, ekstruzja) z twotzyw sztucznych. Najcząściej z poliestru, polipropylenu, polietylemu. Rzerdziej z poliwinyloalkoholu.

Geosiatki dzielimy na kilka grup za względu na konstrikcję oraz przeznaczenie. Ze względu na konstrukcję dzielimy je na siatki o sztywnych węzłach wyciąganych z jednego kawała tworzywa, siatki zgrzewane, oraz siatki przeplatane. Różnią się współczynnikiem wytrzymałości węzeł/oczko.
Ze wzglądu na przeznaczenie wyróżniamy siatki jednokierunkowe oraz wielo kierunkowe (dwuklierunkowe i trójkierunkowe)

Data aktualizacji: 29-08-2017

Funkcje

wzmocnienie Wzmocnienie

Geosiatki są bardzo dobrym elementem wzmacniającym grunty. Zwłąszcza konstrukcjie z kruszyw łamanych. Dzięku otwartej strukturze są w stanie przejmować siły rozciągające poprzez zazembienie się z kruszywem. Do zbrojenia dużych powieżchni (drogi, place, parkingi) stosuję sie siatki dwu i trój kierunkowe. Do zbrojenia skarp i nasypów stosuje się siatki jednokierunkowe.


Parametry

Wytrzymałość na rozciąganie

Najważniejszy parametr stanowiący o możliwości przejmowania obciążeń i zbrojenia konstrukcji. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.

Wytrzymałość na rozciąganie w długim okresie

Syntetyczny parametr wyliczany ze wzoru uwzględniającego różna czynniki działające na siatkę przy wbudowaniu i eksploatacji. Siadczy o zachowaniu się siatki w konstrukcji w czasie użytkowania całej konstrukcji. Parametr stosowany jedynie do mocnych odmian będących istotnym elementem konstrukcyjnym.

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu

Parametr bardzo istotny. Dla zbrojenia zaletą jest jak najmniejże wydłużenie, dzięki któremu siatka sprawniej przejmuje obcążenia na nią działające. Wydłużenie podawane jest w procentach (%). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.

Wymiar oczek

Parametr nie jest wymagany przepisami jednak jest bardzi wazny. Wielkość oczka powinna być tak dobrana do kruszywa lub kruszywo powinno byc tak dobrane do wielkości oczka, by mogło się w nim "zazębić".

Dostawcy Geosyntetyków

Geowłókniny

Właściwe rozwiązanie we właściwym czasie
Jesteśmy niewielkim zespołem złożonym z osób od wielu lat związanych z problematyką stosowania geosyntetyków w inżynierii lądowej i wodnej. Misją firmy jest propagowanie, doradztwo i współuczestnictwo w projektowaniu rozwiązań z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych, oraz dystrybucja wyrobów czołowych producentów na terenie całego kraju.
Szczegóły
Aktualizacja: 21-11-2014
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!