• geowłóknina

  Geosiatka (GGR)

  Geotkaniny to płaskie materiały tekstylne wykonane z regularnie ułożonych wiązek cienkich włókien lub tasiemek poliperowy najczęściej polipropylenowych lub poliestrowych. Włókna połączone są mechanicznie metodą tkacką.

  Geosiatki dzielimy na kilka grup za względu na konstrikcję oraz przeznaczenie. Ze względu na konstrukcję dzielimy je na siatki o sztywnych węzłach wyciąganych z jednego kawała tworzywa, siatki zgrzewane, oraz siatki przeplatane. Różnią się współczynnikiem wytrzymałości węzeł/oczko.

  Ze wzglądu na przeznaczenie wyróżniamy siatki jednokierunkowe oraz wielo kierunkowe (dwuklierunkowe i trójkierunkowe)


  Funkcje

  ochrona

  Wzmocnienie

  Geosiatki są bardzo dobrym elementem wzmacniającym grunty. Zwłaszcza konstrukcje z kruszyw łamanych. Dzięki otwartej strukturze są w stanie przejmować siły rozciągające poprzez zazębienie się z kruszywem. Do zbrojenia dużych powierzchni (drogi, place, parkingi) stosuję sie siatki dwu i trój kierunkowe. Do zbrojenia skarp i nasypów stosuje się siatki jednokierunkowe.

 • Parametry

  Wytrzymałość na rozciąganie.

  Najważniejszy parametr stanowiący o możliwości przejmowania obciążeń i zbrojenia konstrukcji. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.


  Wytrzymałość na rozciąganie w długim okresie

  Syntetyczny parametr wyliczany ze wzoru uwzględniającego różne czynniki działające na siatkę przy wbudowaniu i eksploatacji. Swiadczy o zachowaniu się siatki w konstrukcji w czasie użytkowania całej konstrukcji. Parametr stosowany jedynie do mocnych odmian będących istotnym elementem konstrukcyjnym.


  Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu.

  Parametr bardzo istotny. Dla zbrojenia zaletą jest jak najmniejże wydłużenie, dzięki któremu siatka sprawniej przejmuje obcążenia na nią działające. Wydłużenie podawane jest w procentach (%). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.


  Wymiar oczek

  Parametr nie jest wymagany przepisami jednak jest bardzi wazny. Wielkość oczka powinna być tak dobrana do kruszywa lub kruszywo powinno byc tak dobrane do wielkości oczka, by mogło się w nim "zazębić".