<
 • geowłóknina

  Geokompozyty drenażowe(GCO)

  Maty drenażowe to kliku warstwowe materiay przestezwnne skąłdające się z rdzenia stanowiącego przestrzeń do odprowadzenia wody, włókniny filtracyjnej z jednej strony rdzenia. W zależności od przeznaczenia z drugiej strony rdzeń jest nie osłonięty lub odsłonięty jest włókniną albo folia.

  Inną domianą materiałów drenażowych są kompoyty drenażowo uszczelniające w których rdzeń i jednocześnie izolację stanowi geomembrana wyłaczana (folia kubełkowa).

  Szczegulną odmianą jest kompozyt drenażowo kumulacyjny, któwy dziąki odpowiedniamu ułożeniu warstwy foli kubełkowej i włókniny filtracyjnej gromadzi część wody a odporwadza jej nadmiar.

  Ze względu na różne, wymianione powyżej konstrukcjie kompozyty mogą pełnić funkcjie drenażu, filtra a odiamy z folią również uszczenienie. Dzięki, niekiedy znacznej grubości i odporności na przebicie kompozyty drenażowe pęną w konstrukcji również funkcję ochrony izolacji.


  Funkcje

  drenaż

  Drenaż

  Zgodnie z nazwą głównym zadaniem tych produktów jest drenaż. Dzięku przestrzeni stworzonej w rdzeniu lub pomiędzy kubełkami powsztja możliwość transmisji cieczy lub gazów wewnaż kompozytu. Zdolnośc ta wyrażana jest w wodoprzepuszczalności w płąszczyżnie wyrobu i określana jest przy różnym nacisku na powierzchnię kompozytu.

  filtracja

  Filtracja

  Dzięki zastosowaniu geowłóknin filtrzcyjnych do konstrukcji kompozytu może on również pełnić funkcję filtracyjną. Geowłóknina pozwalają na swobodny przepływ wody do wewnątrz kompozytu zatrzymując cząstki gruntu. W odmianach z dwiema włókninami kompozyt może pełnić rolę filtra dokłądnie tak jak geowłóknina w każdym kierunku, jednak najczęściej istotą jest filtrowanie wody do środka by tamtędy ją odprowadzić.

  filtracja

  Uszczelnienie

  Odmiany z folią lub feomembraną, dzięki nieprzepuszczalnej strukturze ograniczają a czsem nawet całkowicie izolują przepływ płynów lub gazów. W praktyce jednak stosuje się je głownie do wspomagania izolacji, ponieważ trudno jest uzyskać szczelnosć na połączeniach folii.

  ochrona

  Ochrona

  Część kompozytów charakteryzuje się dużymi odpornościami na przebicie. Dzięki temu bardzo dobrze pełnia funkcję ochronną. W miejscach gdzie są stosowane bezpośredni na lub pod izolacją (np skłądowiska odpadów) możliwa jest redukcja grubości warstw ochronnych.

 • Parametry

  Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu.

  Najistotniejszy parametr świadczący o zdolności transmisji wody lub gazów w płąszczyźnie wyrobu. Badany jest przy różnych naciskach i różnych gradientach (spadkach) hydraulicznych. Podawany jest w litrach na metr razy sekunda (l/ms) lub (po skruceniu jednostek) w metrach kwadratowych na sekundę (m2/s). Dla niektórych produktów, zwłaszcza tych o dużej odporności na ściskanie, badany jest ten parametr dla różnych gradientów hydraulicznych oraz różnych obciążeń. Jest to istotne dla zastosowańie pod dużymi obciążeniami zwłąszcza w płazczyźnie poziomej. Badany jest zgodnie z normą EN ISO 12958.

  Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie.

  Mechaniczne parametry wpływajączy na zachowanie kompozytu w trakcie wbudowania i eksploatacji. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Wydłużenie w procentach. Badane są zgodnie z normą EN ISO 10319.


  Odporność (Wytrzymałość) na ściskanie

  Paramter decydujący o przydatności matriału do pracu pod obciążeniami. Materiały o wiekszych wytrzymałościach na ściskanie moga być stosowane do odporowadzenia wody w płąśzczyżnie poziomej również w konstrukcjach obciążonych ruchem. Niższa wartość tego parametru pozwala na stosowanie materiału płąszczyźnie pionowej na niewielkich głębokościach. Do bdania stosuje sie wytyczne normy EN ISO 25619-2.


  Wodoprzepuszczalność prostopadła geowłókniny (geotkaniny) filtracyjnej.

  Parametr bardzo istotny dla określenia zdolności odbioru wody z gruntu. Wodoprzepuszczalność powinna być tak dobrana by nie stanowiła bariery dla wód przepływających w gruntach. Właściwośc ta badana jest zgodnie z normą EN ISO 11058.


  Umowny wymiar porów (O90) geowłókniny filtracyjnej.

  Parametr istotny. Jego wartość powinna być tak dobrana by włóknina była w stanie zatrzymać większe ziarna gruntu i jednocześnie przepuśćić najdrobniejsze, które mogły by doprowadzić do ich zatkania. Parametr wyrażony jest w mikrometrach (µm). Badany jest zgodnie z normą EN ISO 12956.