• geowłóknina

  Geomembrana (GBR) i folia.

  Folie i geomembrany to nieprzepuszczalne materiały poliperowe. Najczęściej wykonane z Polietylenu (HDPE, LDPE), polichlorkuwinylu (PVC), Gumy synterycznej (EPDM) lub innych polimerów. Występują w formie płaskich arkuszy (głodkich lub szorstkich) lub arkuszy z wytłoczniami.

  Stosowane sa o uszczelnienia konstrukcji składowisk odpadów, obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, ścian oporowych i fundamentów budynków oraz innych konstrukcji ziemnych.

  Geomembrany wytłaczane pozwalają na uzyskanie wolnej przestrzeni stosowanej jako drenaż lub wentylacjia konstrukcji.


  Funkcje

  filtracja

  Uszczelnienie

  Geomembrany, dzięki nieprzepuszczalnej strukturze tworzą barierę dla płynów lub gazów i dzięi tamu dedykowane są do izolacji konstrukcji budynków i budowli. Dodatkową odmiana tej funkcji jest funkcja kumilacji wody (nawodnienia) wykorzystywna w konstrukcjach dachów zielonych, zapewniana dzięki szczelności kubełków w foliach wytłaczanych.

  separacja

  Separacja

  Funkcja pełniona "przy okazji uszczelnienia". Jako materiał ciągły geomembrana rozdziela warstwy gruntów, pomiędzy którymi leży. Ze względu na stosunkowo niekorzystne właściwości mechaniczne, geomembrana rzadko pełni tą funkcję samodzielnie.

  drenaż

  Drenaż

  Geomembrany wytłaczane w swej przestrzennej strukturze pozwalaną na odprowadzanie płynów lub gazów. Funkcja ta najczęściej wykorzystywana jest do zapewniania wentylacji fundamentom budynków.

 • Parametry

  Wytrzymałość na rozciąganie.

  Bardzo istotny parametr wpływajączy na zachowanie ciągłości geowłókniny w trakcie wbudowania i eksploatacji. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.


  Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu.

  Parametr bardzo istotny zwłaszcza przy separacji i filtracji. Dzięki znacznym wydłużeniom geowłókniny mimo nawet znacznie mniejszych wytzrymałości niż np geotkaniny zachowują ciągłość (nie ulegają rozdarciu) nawet w sytuacji znacznych przemieszczeń gruntu. Wydłużenie podawane jest w procentach (%). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.


  Wytrzymałość na przebicie statyczne CBR.

  Parametr istotny niemal w każdyn zastosowaniu. Wartość tego parametru determinuje odporność geowłókniny na uszkodzenia szczegulnie w trakcie wbudowania. Na jego podstawie dobiera się materiał który ma pełnić funkcje ochronną. Jego wartość podawana jest w nitonach (N) a badany jest zgodnie z normą EN ISO 12236.


  Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadlym do powierzchni wyrobu.

  Parametr bardzo istotny w sytuacjach gdy geowłóknina stosowana jest w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Wodoprzepuszczalność powinna być tak dobrana by nie stanowiła bariery dla wód przepływających w gruntach. Parametr ten mieżony jest jako wielkość przepływu wody podawana w litrach na metr kwadratowy razy sekunda (l/m2*s) lub jako prędkośc przepływu wody podawana w milimetrach na sekundę (mm/s). Wartości te są na siebie przeliczalne w stosunku 1:1. Właściwośc ta badana jest zgodnie z normą EN ISO 11058.


  Umowny wymiar porów (O90).

  Parametr istotny szczegulnie przy filtracji i separacji. Jego wartość powinna być tak dobrana by włóknina była w stanie zatrzymać większe ziarna gruntu i jednocześnie przepuśćić najdrobniejsze, które mogły by doprowadzić do ich zatkania. Parametr wyrażony jest w mikrometrach (µm). Badany jest zgodnie z normą EN ISO 13433.


  Wytrzymałość na przebicie dynamiczne.

  Mimo, iż warunki w jakich badana jest ta włściwość w żeczywistości nie występuje jest to bardzo istotny choć jedynie wskaźnikowy parametr świadczący o jego odporności na uszkodzenia. Jego wartośc to średnica otworu jaki powstanie po żrzuceniu metalowego stożka na rozciągnietą w powietrzu włókninę, wyrażona w milimetrach (mm). Szczeguły badania określa norma EN ISO 13433.


  Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu.

  Parametr świadczący o zdolności transmisji wody lub gazów w płąszczyźnie wyrobu. Ze względu na osiągane nieznaczne wartości tego parametry jest to parametr mało istotny. Badany jest przy nacisku 20kPa (równowartość nacisku 1m gruntu) i gradiencie równym 1 (pionowo). Podawany jest w litrach na metr razy sekunda (l/ms) lub (po skruceniu jednostek) w metrach kwadratowych na sekundę (m2/s). badany jest zgodnie z normą EN ISO 12958.