geokrata

Geokrata (GCE)

Geokraty to przestrzenne geosyntetyki o strukturze otwartej tworzącej komórki. Wykonywane są z taśm polietylenowych łączonych poprzez punktowe zgrzewanie ultradźwiękami.

Stosowane są w konstrukcjach dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem do stabilizacji konstrukcji oraz do zabezpieczenia skarp przed erozją.

Data aktualizacji: 22-11-2017

Funkcje

wzmocnienie Wzmocnienie / stabilizacja

Geokraty po wypełnieniu komórek kruszywem, pospółka lub innym materiałem dającym się zagęścić po zagęszczeniu tworzą układ grunt - geosyntetyk, pracującego w taki sposób jak półsztywna płyta, przez co wzmacniają podłoże gruntowe.

zabezpieczenie przed erozja Zabezpieczenie przed erozja

Geokraty rozłożone na skarpach utrzymują wypełnienie z gruntów urodzajnych zabezpieczając przed ich zsunięciem i wypłukaniem wodami opadowymi. Po przerośnięciu roślinnością tworzą wzmocnioną warstwę darni. Geokraty mogą być również stosowane do zabezpieczenia brzegów zbiorników wodnych. W strefach falowania stosuje się geokraty wypełnione materiałem ciężkim (kamień, beton).

Parametry

Wytrzymałość na rozciąganie

Bardzo istotny parametr stanowiący o możliwości przejmowania obciążeń i zbrojenia konstrukcji. Wytrzymałość podawana jest w kiloniutonach na metr (kN/m). Badana jest zgodnie z normą EN ISO 10319.

Wysokość (grubość)

Parametr wpływa na możliwość użycia w poszczególnych zastosowaniach. W konstrukcjach z zagęszczonym wypełnieniem im wyższa krata i więcej wypełnienia tym sztywniejsza może być konstrukcja.

Wymiar komórek

Parametr wyznaczający zakres zastosowań. Wyróżnia się trzy podstawowe wielkości komórek: małe komórki (MK; GWS), średnie komórki (SK; GWM) i duże komórki (DK; GWL). Ich rozmiary najczęściej określa się za pomocą rozstawu zgrzewów zamykających komórkę (to bardzo ważne ponieważ pomiędzy nimi występuje jeszcze jeden zgrzew łączący kolejne komórki) i wynoszą odpowiednio MK około 340mm; SK około 440mm i DK około 680mm. Inną metoda określenia rozmiaru jest przybliżone określenie przekątnych lub powierzchni komórki po rozłożeniu. Oprócz wymienionych trzech rozmiarów można też czasem spotkać większe rozmiary niż duża komórka, jednaka trudno jest znaleźć racjonalne uzasadnienie do ich stosowania w konstrukcjach inżynieryjnych.

Dostawcy Geosyntetyków

Geowłókniny

Właściwe rozwiązanie we właściwym czasie
Jesteśmy niewielkim zespołem złożonym z osób od wielu lat związanych z problematyką stosowania geosyntetyków w inżynierii lądowej i wodnej. Misją firmy jest propagowanie, doradztwo i współuczestnictwo w projektowaniu rozwiązań z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych, oraz dystrybucja wyrobów czołowych producentów na terenie całego kraju.
Szczegóły
Aktualizacja: 21-11-2014
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!