image

Geosyntetyki

Geosyntetyki to produkty polimerowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów inżynierii lądowej i wodnej. Obejmuje kilka głównych kategorii produktów: geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geomembrany, geokraty i geokompozyty. Polimerowy charakter produktów sprawia, że nadają się do zastosowania w gruntach, gdzie wymagany jest wysoki poziom wytrzymałości. Geosyntetyki są dostępne w szerokiej gamie postaci i materiałów, każdy odpowiednio do nieco innego zastosowania. Produkty te mają szeroki zakres zastosowań i są obecnie stosowane w wielu konstrukcjach cywilnych, geotechnicznych, hydrotechnicznych i w rozwoju prywatnych w tym dróg, lotnisk, linii kolejowych, wałów, konstrukcji oporowych, zbiorników, kanałów, zapór, kontroli erozji, izolacji składowisk.

Data aktualizacji: 21-11-2014

Artykuły

image Geosyntetyki w konstrukcjach dróg leśnych

Geosyntetyki w konstrukcjach dróg leśnych stosowane są jako warstwa separacyjna i zbrojąca przy stabilizacji słabych gruntów oraz wzmacnianiu konstrukcji. Zastosowanie geosyntetyków umożliwia osiągnięcie takich korzyści jak... full story

Przeczytaj wszystkie artykuły
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Dostawcy Geosyntetyków

Geosyntetyki

Właściwe rozwiązanie we właściwym czasie
Jesteśmy niewielkim zespołem złożonym z osób od wielu lat związanych z problematyką stosowania geosyntetyków w inżynierii lądowej i wodnej. Misją firmy jest propagowanie, doradztwo i współuczestnictwo w projektowaniu rozwiązań z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych, oraz dystrybucja wyrobów czołowych producentów na terenie całego kraju.
Szczegóły
Aktualizacja: 21-11-2014