Geosyntetyki

Geosyntetyki to produkty polimerowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów inżynierii lądowej i wodnej. Obejmuje kilka głównych kategorii produktów: geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geomembrany, geokraty i geokompozyty. Polimerowy charakter produktów sprawia, że nadają się do stosowania w gruntach, gdzie wymagany jest wysoki poziom wytrzymałości i trwałości. Geosyntetyki są dostępne w szerokiej gamie różnych postaci i wykonane różnych materiałów, każdy odpowiednio ma nieco inne przeznaczenie. Produkty te mają szeroki zakres zastosowań w konstrukcjach cywilnych, geotechnicznych, hydrotechnicznych w tym dróg, lotnisk, linii kolejowych, wałów, konstrukcji oporowych, zbiorników, kanałów, zapór, kontroli erozji, izolacji składowisk.

  • geowłóknina
  • geotkanina
  • geosiatka
  • geomembrana
  • geokrata
  • geokompozyt

Grupy geosyntetyków

Ze względu na strykrurę, sposób produkcji a przede wszystkim na zastosowania, geosyntetyki dzielimy na kilka podstawowych grup.

geowłóknina

Geowłóknina (GTX-N)

Geowłókniny to płaskie materiały tekstylne wykonane z nieregularnie ułożonych cienkich włókien polimerowych - polipropylenowych (PP) lub poliestrowych (PES). Włókna połączone są mechanicznie metodą igłowania rzadziej przeszywania lub są ze sobą klejone termicznie (kalandrowanie). W wielu przypadkach w celu uzyskanie lepszych parametrów stosowane są dwie metody: igłowanie i klandrowanie.

geotkanina

Geotkanina (GTX-W)

Geotkaniny to płaskie materiały tekstylne wykonane z regularnie ułożonych wiązek cienkich włókien lub tasiemek polimerowych, najczęściej polipropylenowych lub poliestrowych jadnak zdażają się również produkty wykonane z polietylenu (PE) oraz z poliwinyloalocholu (PVA). Włókna połączone są mechanicznie metodą tkacką.

geosiatka

Geosiaka (GGR)

Geosiatki to płaskie geosyntetyki o otwartej tworzącej oczka powierzchni. Wykonywane są różnymi metodami (tkanie, zgrzewanie, ekstruzja) z twotzyw sztucznych. Najcząściej z poliestru, polipropylenu, polietylemu. Rzerdziej z poliwinyloalkoholu.

Geokrata

Geokrata (GCE)

Geokraty to przestrzenne geosyntetyki o strukturze otwartej tworzącej komórki. Wykonywane są z taśm polietylenowych łączonych poprzez punktowe zgrzewanie ultradźwiękami.

Zastosowania

Aliquatjusto quisque nam consequat doloreet vest orna partur scetur portortis nam. Metadipiscing eget facilis elit sagittis felisi eger id justo maurisus convallicitur.

Drogi i powierzchnie obciążone ruchem.


Drogi kolejowe.


Konstrukcje oporowe, nasypy i konstrukcje fundamentowe.


Systemy drenażowe.


Zabezpieczenie antyerozyjne, ochrona skarp i brzegów.


Konstrukcje hydrotechniczne.


Tunele.


Funkcje

Separacja.

Separacja

Wzmocnienie.

Wzmocnienie

Filtracja.

Filtracja

Przeciwerozja.

Przeciwerozja

Ochrona.

Ochrona

Drenaż.

Drenaż

Geosyntetyki

Internetowy katalog zastosowań, produktów, dostawców i wykonawców.

Read More »