Podział geosyntetyków

Ze względu na strykrurę, sposób produkcji oraz zastosowania geosyntetyki dzielimy na kilka podstawowych grup.

Geowłóknina

Geowłókniny to płaskie materiały tekstylne wykonane z nieregularnie ułożonych cienkich włókien poliperowy najczęściej polipropylenowych lub poliestrowych. Włókna połączone są mechanicznie metodą igłowania rzadziej przeszywania lub są ze sobą klejone termicznie. W niektórych przypadkach wykorzystywane są obie metody.

Geotkanina

Geotkaniny to płaskie materiały tekstylne wykonane z regularnie ułożonych wiązek cienkich włókien lub tasiemek poliperowy najczęściej polipropylenowych lub poliestrowych. Włókna połączone są mechanicznie metodą tkacką.

Geosiatka

Geosiatki to płaskie geosyntetyki o otwartej tworzącej oczka powierzchni. Wykonywane są różnymi metodami (tkanie, zgrzewanie, ekstruzja) z twotzyw sztucznych. Najcząściej z poliestru, polipropylenu, polietylemu. Rzerdziej z poliwinyloalkoholu.

Maty przeciwerozyjne

Materiały o różnej strukturze, najczęściej przestrzenne stosowane do powierzchniowego zabezpieczenie skarp przed erozją spowodowaną spływającą wodą lub wywiewaniem przez wiatr.

Folie i geomembrany

Materiały płaskie lub wytłaczane zapewniające szczelność nie przepuszczalne dla cieczy.

materiały do nawierzchni

Materiały o różnej konstrukcji głównie geosiatki i kompozyty geowłókniny z elementem zbrojącym stosowane do polepszenia parametrów nawierzchi asfaltowych.

Geokrata

Geokraty to przestrzenne geosyntetyki o strukturze otwartej tworzącej komórki. Wykonywane są z taśm polietylenowych łączonych poprzez punktowe zgrzewanie ultradźwiękami..

Zastosowania

Aliquatjusto quisque nam consequat doloreet vest orna partur scetur portortis nam. Metadipiscing eget facilis elit sagittis felisi eger id justo maurisus convallicitur.

Funkcje

Separacja.Wzmocnienie.Filtracja.Przeciwerozja.Ochrona.Drenaż.Headline Text

Donec a erat in enim cursus gravida id non urna. Vivamus feugiat mauris sed sem tristique non eleifend lorem elementum integer.

Read More »

Headline Text

Donec a erat in enim cursus gravida id non urna. Vivamus feugiat mauris sed sem tristique non eleifend lorem elementum integer.

Read More »